Atterbo AB


Vi arbetar med fas­tig­hets­ut­veck­ling

Från idé, vision, affärsplan till genomförande


Om Atterbo AB

Vi vet att det finns en stor mängd outnyttjade möjligheter i det svenska fastighetsbeståndet. Vår röda tråd på Atterbo AB är att skapa värden för mark och fastighetsägare. Genom vår expertis och vårt nätverk av samarbetspartners gör vi markarbeten och bygger allt från attefallshus, till enfamiljshus, till flerfamiljshus och sköter hela processen från bygglovsansökan, projektering fram till uppförande av huset.

Vad är ett Attefallshus?

Attefallshus är i Sverige en ny typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 30 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och det kan inredas till permanentbostad.

Önskar du få offert på ett hus eller attefallshus?

Skicka in förfrågan gärna med bilder på din tomt till info@atterboab.com

Skriv ner dina önskemål så försöker vi hjälpa dig med en offert.

Gör en intresseanmälan

Skicka oss ett email på info@atterboab.com eller fyll i online